Tomate Izmir F1

259,00 lei

 
REZISTENTA: HR = Ff: 1-5 / Fol: 1, 2 / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / V
Greutate medie: 160g
Ambalare: 500 sem

Telefon: 0040 0757 095 707